1. HiPhim
  2. Trung Quốc
  3. Chiến Binh Đặc Chủng 2
Chiến Binh Đặc Chủng 2

Chiến Binh Đặc Chủng 2

The King Of Special Forces 2 (2017)

Giới Thiệu nội dung phim : Chiến Binh Đặc Chủng 2

Phim Chiến Binh Đặc Chủng 2 - The King Of Special Forces 2 (2017)

Phim Chiến Binh Đặc Chủng 2 - The King Of Special Forces 2 (2017) Full HD Đặc chủng binh Trình Nghị trong một lần chiến đấu chống lại khủng bố với “web đen” đã mất đi người chiến hữu của mình là Viên Dã. Chien Binh Dac Chung  Để bảo vệ cho sự an toàn của quốc gia, Trần Nghĩ đã trà trộn làm nội ứng trong một quán rượu có liên quan đến trang web đen đó, sau đó phối hợp hành động với công an, thâm nhập vào trung tâm phạm tội.
Kết quả hình ảnh cho Chiến Binh Đặc Chủng 2

Từ khóa phim gợi ý:

phim Chiến Binh Đặc Chủng 2

xem phim Chiến Binh Đặc Chủng 2
phim Chiến Binh Đặc Chủng 2 - The King Of Special Forces 2 (2017)
Tag: Chien Binh Dac Chung 2, The King Of Special Forces 2 (2017), Chiến Binh Đặc Chủng 2