1. HiPhim
  2. Trung Quốc
  3. Đế Vương Công Lược 2018
Đế Vương Công Lược 2018

Đế Vương Công Lược 2018

Hoạt Hình Trung Quốc

Giới Thiệu nội dung phim : Đế Vương Công Lược 2018

Phim Đế Vương Công Lược 2018 - Hoạt Hình Trung Quốc

Phim Đế Vương Công Lược: Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - có thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục. Phim De Vuong Cong Luoc đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân hoàng đế sẽ xử lý cục diện như thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoàn Bạch Nguyệt đã sớm tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, không quá nửa năm đã bình định giặc cỏ. Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam – Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi? Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao. Đoàn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ. Ngươi.''

Từ khóa phim gợi ý:

phim Đế Vương Công Lược 2018

xem phim Đế Vương Công Lược 2018
phim Đế Vương Công Lược 2018 - Hoạt Hình Trung Quốc
Tag: , de vuong cong luoc 2018, Đế Vương Công Lược 2018 Trung Quốc, Đế Vương Công Lược 2018