1. HiPhim
  2. Trung Quốc
  3. Hậu Cung Như Ý Truyện
Hậu Cung Như Ý Truyện

Hậu Cung Như Ý Truyện

Ruyi's Royal Love In The Palace (2017)

Giới Thiệu nội dung phim : Hậu Cung Như Ý Truyện

Phim Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love In The Palace (2017)

Phim Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love In The Palace (2017) kể về những âm mưu chốn hậu cung thời nhà Thanh, cụ thể là thời Càn Long.  Vai nữ chính của Châu Tấn là thành viên dòng tộc Ô La Nạp La trong triều đình Mãn Thanh. Xem Hau Cung Nhu Y Truyen Sau khi vào cung, do chịu đủ sự giày vò hà khắc, Như Ý học được những thủ đoạn để bảo vệ mình, duy tính cách thẳng thắn và sự chân tình của cô là không thể thay đổi. Cô tinh thông cầm kỳ thi họa, vẻ đẹp bên ngoài cũng như sự đa tài của cô thu hút hoàng đế Càn Long.

Hiếm: “Hậu Cung Như Ý Truyện” có thể kéo dài tới hơn 100 tập - Ảnh 3.

Kết quả hình ảnh cho HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN

Từ khóa phim gợi ý:

phim Hậu Cung Như Ý Truyện

xem phim Hậu Cung Như Ý Truyện
phim Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love In The Palace (2017)
Tag: Hau Cung Nhu Y Truyen, Ruyi's Royal Love In The Palace (2017), Hậu Cung Như Ý Truyện