1. HiPhim
  2. Trung Quốc
  3. Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)
Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)

Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)

Star of Tomorrow: Dream of the Red Chamber (2017)

Giới Thiệu nội dung phim : Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)

Phim Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí) - Star of Tomorrow: Dream of the Red Chamber (2017)

Phim Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí) - Star of Tomorrow: Dream of the Red Chamber (2017)  Lâm Đại Ngọc - con gái nhà thư hương thế gia, sau khi mất mẹ ngàn dặm xa xôi từ Tô Châu tới kinh thành nương nhờ Giả phủ. Hong Lau Mong (Phien Ban Nhi) Giả phủ vốn là một trong 4 đại gia tộc, nhờ vào Giả Nguyên Xuân tiến cung được phong phi mà ngày càng hưng thịnh. Lâm Đại Ngọc dưới sự bảo vệ của Ngoại tổ mẫu Giả mẫu trưởng thành, thường yêu thích cùng mấy huynh đệ tỷ muội Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa … cùng nhau đọc sách, vẽ tranh. Sau khi Nguyên Phi tới thăm viếng, Lâm Đại Ngọc và các tỷ muội cùng vào ở trong hoa viên.

Kết quả hình ảnh cho Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)

Kết quả hình ảnh cho Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)

Từ khóa phim gợi ý:

phim Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)

xem phim Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)
phim Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí) - Star of Tomorrow: Dream of the Red Chamber (2017)
Tag: Hong Lau Mong (Phien Ban Nhi), Star of Tomorrow: Dream of the Red Chamber (2017), Hồng Lâu Mộng (Phiên Bản Nhí)