1. HiPhim
  2. Trung Quốc
  3. Mị Giả Vô Cương
Mị Giả Vô Cương

Mị Giả Vô Cương

Bloody Romance

Giới Thiệu nội dung phim : Mị Giả Vô Cương

Phim Mị Giả Vô Cương - Bloody Romance

Phim Mị Giả Vô Cương, Bloody Romance 2018 loạn thế cuối thời Đường, Thất Tuyết bị cha bán vào thanh lâu, một lần lầm lẫn gia nhập Quy Họa thành bí ẩn. Phim Mi gia vo cuong trong nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, nàng gặp được ảnh tử Trường An. Hai người xoay vần trong phân tranh của vua với dân, cuốn vào tình cảm bị Quy Họa thành cấm đoán. Vãn Mị niết bàn sống lại, trở thành tân chủ Quy Họa thành, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của chủ nhân phía sau Quy Họa thành - Công tử.

Từ khóa phim gợi ý:

phim Mị Giả Vô Cương

xem phim Mị Giả Vô Cương
phim Mị Giả Vô Cương - Bloody Romance
Tag: Bloody Romance, Mị Giả Vô Cương Trung Quốc, mi gia vo cuong, Mị Giả Vô Cương